Onderzoek

De centrale vraag van het onderzoek is:

Wat zijn verklaringen voor de dalende opkomst en het ogenschijnlijke veranderlijke stemgedrag in Peel en Maas en hoe is de opkomst in 2014 te verbeteren?

Aanpak van het onderzoek
Het onderzoek is beantwoord door literatuurstudie en het analyseren van cijfers van de Kiesraad en van de gemeente Peel en Maas en de vier voormalige gemeenten. Daarnaast hebben meer dan 200 inwoners bijgedragen door het invullen van de digitale enquete en door mee te doen aan een panelgesprek waar ze in groepsverband over het opkomst- en stemgedrag hebben doorgepraat.

Enkele van de belangrijkste bevindingen 
  • Er is een daling van de opkomst bij alle verkiezingen in Peel en Maas, met name bij de gemeenteraadsverkiezing. In 1986 ging nog ruim 77% van de inwoners stemmen, in 2009 was dat iets meer dan 50%.
  • Een grote groep kiezers in Peel en Maas stemt nog bij iedere verkiezing. Zij vinden stemmen over het algemeen een recht, maar het is een plicht daarvan gebruik te maken.
  • Een grote groep inwoners vindt de (lokale) politiek onbetrouwbaar en de lokale verkiezingen oninteressant. Zij zien niet het belang van de lokale politiek voor hun directe leefomgeving. Zij stemmen daarom niet.
  • Veel inwoners die wel willen stemmen, vinden het moeilijk om een keuze voor een bepaalde partij te maken. Ze willen ook niet veel moeite doen om zich over de lokale politiek te informeren. Dat kan een aantal gevolgen hebben voor hun stemgedrag: a) ze stemmen niet, b) ze stemmen op een persoon die ze kennen of vertrouwen c) ze stemmen op basis van landelijke overwegingen.

Download hier het volledige rapport