Aanbevelingen

Hieronder staan de voornaamste aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Peel en Maas.
 
1) Inwoners willen dat het belang van de lokale politiek duidelijker wordt aangetoond
 
Veel inwoners van Peel en Maas zien het belang van de lokale politiek niet en zijn daarom onvoldoende gemotiveerd om te gaan stemmen. Naast het aantonen van het belang van de lokale politiek willen inwoners dat de lokale politiek veel meer naar inwoners ‘gebracht’ wordt. Ook internet en sociale media zouden hier meer ingezet kunnen worden. Zeker jongeren zien hierin mogelijkheden. Veel jongeren staan overigens open voor meer informatie over de lokale politiek, bijvoorbeeld binnen het lesprogramma van middelbare scholen.
 
2) Inwoners willen meer te kiezen hebben
 
De inwoners van Peel en Maas zijn tevreden dat de politiek in Peel en Maas relatief weinig conflicten kent. Anderzijds willen veel inwoners wel een duidelijker onderscheid tussen partijen zien. Dat betreft zowel keuzes over de algemene richting van de gemeente als keuzes rondom concrete buurt- en kerngerichte onderwerpen. Dergelijke keuzemogelijkheden ervaren inwoners nu te weinig. Het verduidelijken van de verschillen tussen de poltiieke partijen geldt zowel voor huidige onderwerpen als toekomstige, zoals de decentralisaties.
 
3) Inwoners willen meer zichtbare politici in hun eigen kern zien
 
De inwoners van Peel en Maas ervaren een afstand tussen inwoners en politiek/politici. Ze willen politici vaker en vooral in hun eigen kern ontmoeten. Daarnaast willen ze meer aandacht voor problemen in hun eigen buurt en kern.
 
Naast deze algemene aanbevelingen heeft de Rekenkamercommissie Peel en Maas de voor- en nadelen van verschillende opkomstbevorderende maatregelen op een rij gezet.