Inwoners bedankt

Dit onderzoek was niet mogelijk zonder de hulp van de inwoners van Peel en Maas. Bijna 200 inwoners hebben de digitale enquete ingevuld en meer dan 50 mensen hebben aan een van de vele panelgesprekken meegedaan. Om onze dank daarover te uiten, hebben we (Rekenkamercommissie Peel en Maas) vijf cadeaubonnen onder de deelnemers verloot. Deze zijn onlangs uitgereikt.

bijeenkomst opkomst en stemgedrag

We hopen dat u ons ook in de toekomst weet te vinden. Ook voor het aandragen van ideeën voor onderzoek. U kunt ons bereiken via internet, Twitter en rekenkamer@peelenmaas.nl.